Freebond Series

Adhesive FREEBOND SERIES are various of acrylic polymer designed for roofing manufacturing. Suitable for high bonding performance with easy application and high flexibility on the metal surface.

Nội dung đang cập nhật

Một vài nội dung chúng tôi chưa cập nhật được. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhập nội dung cần tìm bên dưới